Selma Lagerlöf

Den 20 november 1858 födde Elisabeth Lovisa Wallroth ett litet flickebarn på gården Mårbacka i Östra Ämtervik i Värmland. Fadern var löjtnant och godsägare och hette Erik Gustaf Lagerlöf. Flickebarnet, som fick namnet Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, föddes i ett mycket litterärt hem där muntliga berättelser från farmodern Elisabet Maria Wennervik var en del uppväxten. Denna skulle senare få stor betydelse för hennes författarskap. Selma Lagerlöfs intresse för litteratur väcktes mycket tidigt. Hennes första läsupplevelse var indianboken Oceola av Mayne Reids och det var där hennes lust att skriva egna berättelser startade. Hon var då endast sju år gammal.

Sjuk som barn

Selma föddes med en höftskada, dock inte artros. vilket gjorde att ledkulan saknade fäste. Vid tre och ett halvt års ålder blev hon förlamad i bägge benen. Förlamningen gav dock med sig ganska snabbt, men gjorde att hon inte hade lika lätt för att leka som andra barn. Vid tio års ålder läste hon bibeln från pärm till pärm med förhoppningen att Gud skulle få hennes då sjuke far att tillfriskna. Han kom att leva i ytterligare sjutton år. Under tonåren och tills hon flyttade hemifrån diktade hon på vers utan någon större framgång.

Gösta Berlings saga

Vid tjugotre år fyllda genomgick hon, med bistånd från en av sina bröder, en lärarinneutbildning vid Högre lärarinneseminariet i huvudstaden. Studierna avslutades 1885 och den sommaren dog hennes far. På hösten började hon undervisa på en flickskola i Landskrona. Hon trivdes som lärarinna och skulle bli kvar i Landskrona i tio år. År 1890 vann Selma Lagerlöf en tävling i damtidningen Idun, med fem kapitel ur Gösta Berlings saga.. Året efter gav hon ut boken, efter att ha fått ett stipendium med hjälp av Fredrika-Bremer-Förbundets grundare Sophie Adlersparre. Boken mottogs dock inte lika lyriskt som de fem första kapitlen gjort och Selma Lagerlöf skulle behålla sin tjänst som lärarinna till 1895.

Internationellt genombrott

Under nyåret 1984 mötte Selma Lagerlöf författarinnan, vännen och kärleken Sophie Elkan. De båda gjorde flera resor ut i Europa och en längre till Mellanöstern. Den sistnämnda resulterade i romanen Jerusalem, som skulle bli Lagerlöfs stora internationella genombrott. Hennes mest kända bok internationellt är dock Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Boken var egentligen avsedd som läsebok i skolan som en studie i geografi.

1907 köpte hon tillbaka barndomshemmet Mårbacka, som fadern blivit tvungen att sälja på grund av dålig ekonomi. 1910 köpte hon tillbaka Mårbackas övriga ursprungliga ägor.

Nobelpriset

År 1909 fick Selma Lagerlöf nobelpriset i litteratur och år 1914 blev hon Svenska Akademiens första kvinnliga ledamot där hon innehade stol nummer sju. Selma Lagerlöf var också engagerad i kampen för kvinnlig rösträtt och var talare på den internationella rösträttskongressen i huvudstaden år 1911. Hon tog också öppet avstånd till den judiska förföljelsen i Nazi-Tyskland år 1930 och hjälpte den tysk-svenska författarinnan Nelly Sachs att fly till Sverige.

Bland Selma Lagerlöfs mera kända böcker, förutom de nämnda, är förmodligen Herr Arnes Penningar, utgiven år 1904 och Kejsaren av Portugallien, utgiven 1914.

Selma Lagerlöf blev 81 år gammal och avled på sitt Mårbacka i sviterna av en hjärnblödning och lunginflammation den 16 mars 1940.

Lämna ett svar