Så förbättrar du dina betyg

Är du motiverad till att plugga mer och förbättra dina betyg, men vet inte riktigt hur? Med några enkla medel kan du höja dina betyg. Läs vidare för att få reda på hur!

Läsa böcker

Kanske läser du redan mycket böcker, men om du inte gör det är det dags att ändra på saken! Att läsa skönlitterärt är faktiskt otroligt lärorikt. Några av alla fördelar med att läsa är följande:

  • Du utökar ditt ordförråd. Enligt en undersökning har ett barn i genomsnitt 7000 ord i sin vokabulär när det börjar skolan. En sjuttonåring som inte läser böcker regelbundet kan cirka 15 000 ord, och en sjuttonåring som läser regelbundet har ett ordförråd på minst 50 000 ord.
  • Genom att läsa blir du också bättre på rättstavning och grammatik, oavsett om du läser på ditt modersmål eller på ett annat språk.
  • Du förbättrar ditt minne, och det blir därmed lättare att lära sig och komma ihåg innehållet från lektionerna.

Läxhjälp

Ibland kan man behöva lite extra hjälp med skolarbetet. Det kan till exempel vara om man av olika skäl har missat många lektioner, eller om man ligger efter av något annat skäl. Många skolor erbjuder läxhjälp, men det finns också företag som har specialiserat sig på just läxhjälp. Det är vanligt att det är ett specifikt ämne man behöver hjälp med, och företagen som erbjuder läxhjälp brukar matcha den läxhjälpare som bäst stämmer överens med kundens behov och målsättningar. Sedan utformar läxhjälparen och eleven en individuell plan med delmål och slutmål utifrån vad eleven har för mål.

Lämna ett svar