4 banbrytande böcker inom filosofi

Här presenteras fyra böcker som har haft en banbrytande betydelse, skrivna av tankfulla giganter som Platon, Anselm av Canterbury, Immanuel Kant och Michel Foucault.

 

1. Staten (375 f.v.t.)

Platon (omkring 427-347 f.v.t.) var en filosof i antika Grekland och är kanske den viktigaste filosofen som någonsin levt. Han är speciellt känd för en central idé och liknelse i sitt verk Staten, kallad för grottliknelsen. I grottliknelsen brinner en eld vid utgången till en grotta och fångar är fastbundna i denna grotta, dock med ryggen mot utgången och de kan endast se skuggor på grottvägen som reflekteras genom elden. Liknelsen pekar på svårigheterna med att uppnå och bibehålla en objektiv och intellektuell anda.

Staten är det mest inflytelserika verket av Platon och består i stor del av hans tidigare lärares liv och aktiviteter, nämligen filosofen Sokrates. Denna del i verket är känd som ”Sokrates dialoger”, och det ligger något i det eftersom Sokrates princip var att aldrig anteckna något. Därför har vi Platon att tacka som berättar flitigt om Sokrates tankeväckande dialoger mellan olika karaktärer. I dialogisk form benar verket ut ämnen som etik, ontologi, politik och rättvisa. Det är särskilt två centrala frågor som utforskas: ”Vad är rättvisa?” och ”är den rättvisa personen lyckligare än den orättvisa personen?” Platon kommer fram till att nyckeln till ett lyckligt liv är att leva rättvist.

2. Proslogion (1077)

Anselm av Canterbury (1033-1109) skrev ett kontroversiellt verk som utgör en milstolpe i filosofins historia. Större efterföljande filosofer har tacklat argumentet Anselm gör i sitt verk. Huvudmålet med verket var att sammanfatta ett rationellt argument för Guds existens, känt som det ontologiska argumentet. Proslogion är på latin och är ett passande namn som betyder Diskurs om Guds existens. Hans argument börjar med att alla kan föreställa sig en varelse som inget större kan tänkas, även en icke-troende. Därefter fastslår han med ren logik att om denna varelse existerar är denna större än den som nyligen föreställdes som en tanke. Dock är det som existerar större än det som endast finns som en tanke i huvudet. Här uppstår en motsägelse och det rationella blir att Gud existerar. Detta är hans ontologiska argument som fått stor uppmärksamhet, såväl kritik som modifikationer och vidareutvecklingar.

3. Kritik av det rena förnuftet (1781)

Immanuel Kant (1724-1804) är en av de mest inflytelserika filosoferna i västerländsk filosofi som bidrog med nya sätt att tänka om hur det mänskliga sinnet relaterar till världen. Apropå sinne och förnuft, varför inte ta ett förnuftigt företagslån hos Capcito som finansierar ditt företags tillväxt? I Kants verk var målet att höja filosofin till en mer vetenskaplig nivå, i nivå med matematik och fysik. Han utreder därför den mänskliga begränsningen till kunskap och kommer exempelvis fram till att all kunskap kräver två distinkta mentala processer: sinnesförnimmelse och förståelse.

4. Övervakning och straff (1975)

Michel Foucault (1926-1984) är väl värd att lära sig av då han i rangordning är den mest citerade forskaren. I sitt verk menar han att samhället är ”disciplinärt”, att makt reproduceras och utövas genom hur kunskap används olika i samhällsinstitutioner som myndigheter och skolor.

Lämna ett svar