Bild Omslag Kjell E. Genberg
Stressade hundar
Kanske är detta 2010-talets viktigaste bok – för alla hundägare…!
Stress, ångest – och därmed inte sällan följande aggressivitet – är kroppsligt sett samma sak, med endast små fysiologiska skillnader. Därför är det så viktigt med kunskaper på det här området.
Boken har växt fram ur ett arbete om hur man botar hundar som skadats psykiskt av fyrverkerier. Men i dagens samhälle finns så många fler orsaker till att våra hundar blir stressade och ångestfyllda.
Anders Hallgren, psykolog med över 40 års verksamhet för att hjälpa hundar och med 30 hundfaktaböcker på sin meritlista, anser att detta är hans viktigaste bok.

"Om jag för tjugo år sedan vetat vad jag kan i dag om olika stressfaktorer, hur man analyserar – och avdramatiserar dem – hur många hundar och hundägare hade jag då inte kunnat hjälpa – till ett rikt och fullödigt liv.
Jag lider fortfarande med dessa ohjälpta hundar, men känner tillfredsställelse av att inga hundar idag, genom den kunskap som jag nu kan förmedla, behöver lida av stress, ångest och aggressivitet."
Forfattare Meny