Olov Svedelid
Anhalter
Bagaget på den kända bilden av Sidney Paget tillhör inte Holmes och Watson, även om blecklådan i förgrunden är misstänkt lik den som Holmes släpar fram i Den musgraveska ritualen och som är fylld med pappersbuntar med noteringar om hans olika fall. Men låt oss uppfatta bilden symboliskt som visande en del av det litterära bagage som berättelserna om mästerdetektiven gett upphov till. Givetvis har även den här boken hämtat sin inspiration därifrån.

”Författaren ger oss inträngande information om allehanda aspekter rörande Sherlock Holmes samt Sir Arthur Conan Doyles författarskap. Strand besitter ett imponerande kunnande och skriver underhållande och väl.”
Henric Ahlgren, BTJ
om essäsamlingen Dr W & Mr H

Forfattare Meny
Paketpris
Närstudier, Dr W & Mr H och Besök på Baker Street till paketpris.