Olov Svedelid
Besök på Baker Street
Lars Strand är en av Sveriges kunnigaste sherlockianer – med djuplodande forskningar om och kring personen Sherlock Holmes, likväl som i litteraturen om mästerdetektivens äventyr. Redan i sin tidigare essäsamling I Sherlock Holmes sällskap visade Strand med bravur att det går att finna nya infallsvinklar i båda fallen.
När han nu sammanställt en ny omgång uppsatser och essäer om olika aspekter på mästerdetektiven handlar det om en volym som är minst sagt efterlängtad. Den mest renlärige Holmes-fantasten kan möjligtvis höja något på ögonbrynen över att Strand gör sig skyldig till en viss vacklan visavi uppsatsernas föremål. I flera av dem ger han förvisso sken av att ansluta sig till den konventionella uppfattningen att Sherlock Holmes skulle ha varit en fiktiv person, skapad av Sir Arthur Conan Doyle. Andra däremot speglar, som sig bör för en sherlockian, övertygelsen om den store detektivens reella existens -– och att han egentligen aldrig behövde uppfinnas…
Flertalet av de i denna volym 20 ingående uppsatser är tidigare opublicerade – endast fem av dem har tidigare kunnat läsas i The Moor, medlemstidning för det svenska Sherlock Holmes-sällskapet The Baskerville Hall Club.


Om Besök på Baker Street

I likhet med den första är den ett gott sällskap, beläst, informativ och rolig. Detta är ett besök man lämnar i både upplyft och upplyst stämning.
Nils Nordberg, Jury

Jag trodde i min enfald att jag kunde en del om Sherlock och hans skapare Conan Doyle, men ack vad jag bedrog mig. Efter att några timmar ha njutit av en innehållsrik läsning kan jag nu luta mig tillbaka i min Armchair och veta att nu har jag fått lära mig mycket om dessa herrar. - - - Med andra ord en bok Du inte kan vara förutan.
Iwan Morelius, Läst och hört i Hängmattan
Forfattare Meny
Paketpris
Närstudier, Dr W & Mr H och Besök på Baker Street till paketpris.