Bild OmslagISBN | Beställ Anders Hallgren
Lexikon i Hundspråk
Sedan urminnes tider och in i vår nutida civilisation har hunden burit med sig sitt språk. Ursprungligt, orubbligt och som en länk till sin förfader, vargen.
Kan du ”läsa” din hund? Förstår du allt den ”säger”till dig? För du ska veta att din hund talar med dig varje stund, varje dag. Med gester, mimik, ljud, beröring och rörelser.
Denna bok – som nu utkommer i sin
femte och något omarbetade upplaga – är skriven för att hjälpa dig att bättre förstå varje nyans i de budskap din hund förmedlar till dig.
Och för att du ska lära dig att själv ”prata hundspråk” – så att din hund lättare förstår dig!
Boken genomsyras dessutom av en äkta kärlek till Hunden – Människans bästa vän, det är ingen tillfällighet att hundarnas språk inte kallas hund-ilska – utan hund-älska…
Lexikon i Hundspråk används bland annat som kurslitteratur i olika instruktörsutbildningar och rekommenderas av instruktörs- förbundet IMMI.

Paketpris: Lexikon i Hundspråk och Drivkraft & Motivation 350:-

Anders Hallgren är såväl hund- som humanpsykolog sedan 45 år, och kan utan överdrift sägas vara Sveriges – kanske världens – främsta auktoritet vad gäller inlärningspsykologi och så kallade ”mjuka” träningsmetoder.
Flertalet i dag verksamma instruktörer och hundpsykologer bygger sin verksamhet på lärdomar som de inhämtat på de utbildningar som Anders under mer än 30 år drivit.
Under 2000-talet har han arbetat med räddningshundsutbildning i Californien USA, men är numera huvudsakligen verksam i Sverige.
Anders Hallgren är känd för sina vänliga träningsmetoder och är en envis motståndare mot auktoritär träning och hårda tag.

Forfattare Meny
Bild OmslagISBN | Beställ Lexikon i Hundspråk
(2004 års utgåva)
Sedan urminnes tider och in i vår nutida civilisation har hunden burit med sig sitt språk. Ursprungligt, orubbligt och som en länk till sin förfader, vargen.
Kan du ”läsa” din hund? Förstår du allt den ”säger”till dig? För du ska veta att din hund talar med dig varje stund, varje dag. Med gester, mimik, ljud, beröring och rörelser. Denna bok är skriven för att hjälpa dig att bättre förstå varje nyans i de budskap din hund förmedlar till dig. Och för att du ska lära dig att själv ”prata hundspråk” – så att din hund lättare förstår dig!
Boken genomsyras dessutom av en äkta kärlek till Hunden, Människans bästa vän; Det är ingen tillfällighet att hundarnas språk inte kallas hund-ilska – utan hund-älska…