Bild OmslagISBN | Beställ Jan-Olof Ekholm
Död i dyn
Den ständige antihjälten, polisens stjälpreda, Göran Sandahl har blivit pensionär. I denna sin nya tillvaro följer han mest dagshändelserna från länstolens bekväma avstånd. Tills den gamle redaktörens ögon en morgon faller på en notis i morgontidningen; ett mystiskt likfynd i en lergrav vid Elmevika konferensanläggning – kanske ett gammalt mordoffer? Elmevika… på 60-talet. Minnen väcks till liv.
Då, för fyrtio år sen, var Elmevika en traditionsrik kuranstalt där tiden stått stilla, nästan sen sekelskiftet. Dit kommer frilansande Sandahl som åtagit sig att skriva den egocentriska ägarinnan Terese af Lundblads memoarer.
I denna antikverade miljö möter den gröne journalisten en märklig samling brunnsgäster, anställda och parasiterande släktingar. Men något memoarskrivande blir det inte. Ett par mystiska dödsfall stoppar projektet.
Forfattare Meny