Bild Omslag Kjell E. Genberg
Stressade hundar
Kanske är detta 2010-talets viktigaste bok – för alla hundägare…!
Stress, ångest – och därmed inte sällan följande aggressivitet – är kroppsligt sett samma sak, med endast små fysiologiska skillnader. Därför är det så viktigt med kunskaper på det här området.
Boken har växt fram ur ett arbete om hur man botar hundar som skadats psykiskt av fyrverkerier. Men i dagens samhälle finns så många fler orsaker till att våra hundar blir stressade och ångestfyllda.
Anders Hallgren, psykolog med över 40 års verksamhet för att hjälpa hundar och med 30 hundfaktaböcker på sin meritlista, anser att detta är hans viktigaste bok.

"Om jag för tjugo år sedan vetat vad jag kan i dag om olika stressfaktorer, hur man analyserar – och avdramatiserar dem – hur många hundar och hundägare hade jag då inte kunnat hjälpa – till ett rikt och fullödigt liv.
Jag lider fortfarande med dessa ohjälpta hundar, men känner tillfredsställelse av att inga hundar idag, genom den kunskap som jag nu kan förmedla, behöver lida av stress, ångest och aggressivitet."

Forfattare Meny
Bild OmslagISBN | Beställ
Klickerträning
"Klickerträning" har blivit ett begrepp inom modern djurinlärning. Ordet kommer från det lilla ljudredskap – ”klickern” – som används under träning av olika djur. Mer korrekt uttryckt heter metoden ”shaping”, det engelska ordet för ”formning” – att forma ett beteende.
Den här träningsmetoden är revolutionerande och enkel. Du kan nu lätt träna din hund till perfekt lydnad under ledning av den som introducerade den här träningen i Europa.
I denna bok redogör Anders Hallgren för metodens bakgrund, liksom för olika bakomliggande psykologiska och fysiologiska orsaker till oönskade beteenden hos hundar. Men framför allt visar han hur Du på ett både snabbt, effektivt och roligt sätt kan göra Din hund till en lydig hund.

Anders Hallgren är humanpsykolog, men ägnar sig enbart åt hundar, och har utvecklat träningsmetoder som används över hela världen. Han har skrivit över 25 böcker i ämnet. De läses i flera länder, inte bara i Europa, utan också i USA, där han var verksam i ett tiotal år med träning av räddningshundar.
Anders Hallgren har visat att det aldrig behövs skrik, ryck och hårda tag när man tränar hundar. Det går så bra med list, kärlek och klickerträning!

Träna som proffsen
Lär dig träna din hund att bli en lydig hund med den avancerade men enkla träningsmetoden.
ERBJUDANDE: Nu får du en Proffs-klicker (värde 63:-) tillsammans med boken för endast 100:-
Bild OmslagISBN | Beställ Lexikon i Hundspråk
Sedan urminnes tider och in i vår nutida civilisation har hunden burit med sig sitt språk. Ursprungligt, orubbligt och som en länk till sin förfader, vargen.
Kan du ”läsa” din hund? Förstår du allt den ”säger”till dig? För du ska veta att din hund talar med dig varje stund, varje dag. Med gester, mimik, ljud, beröring och rörelser.
Denna bok – som nu utkommer i sin
femte och något omarbetade upplaga – är skriven för att hjälpa dig att bättre förstå varje nyans i de budskap din hund förmedlar till dig.
Och för att du ska lära dig att själv ”prata hundspråk” – så att din hund lättare förstår dig!
Boken genomsyras dessutom av en äkta kärlek till Hunden – Människans bästa vän, det är ingen tillfällighet att hundarnas språk inte kallas hund-ilska – utan hund-älska…
Lexikon i Hundspråk används bland annat som kurslitteratur i olika instruktörsutbildningar och rekommenderas av instruktörs- förbundet IMMI.

Paketpris: Lexikon i Hundspråk och Drivkraft & Motivation 350:-

Anders Hallgren är såväl hund- som humanpsykolog sedan 45 år, och kan utan överdrift sägas vara Sveriges – kanske världens – främsta auktoritet vad gäller inlärningspsykologi och så kallade ”mjuka” träningsmetoder.
Flertalet i dag verksamma instruktörer och hundpsykologer bygger sin verksamhet på lärdomar som de inhämtat på de utbildningar som Anders under mer än 30 år drivit.
Under 2000-talet har han arbetat med räddningshundsutbildning i Californien USA, men är numera huvudsakligen verksam i Sverige.
Anders Hallgren är känd för sina vänliga träningsmetoder och är en envis motståndare mot auktoritär träning och hårda tag.
 
Bild OmslagISBN | Beställ Drivkraft & motivation
Anders Hallgren har levt och arbetat med hundar i snart fyrtio år och har skrivit ett 25-tal böcker i ämnet. Han har arbetat med problemhundar, tränat bland annat kantarell- och mögelsökande hundar, servicehundar och mycket mer. I USA har han i flera år arbetat med räddningshundar. Anders är känd för sina vänliga träningsmetoder och är en envis motståndare mot auktoritär träning och hårda tag.
När man tränar hundar till speciella uppgifter som till exempel tävlingslydnad, spår- och sökuppgifter, såväl privat för egen del som i tjänst, är det viktigt att de är säkra och skickliga i det de gör. Trots att hundarna är väl tränade kan deras prestationer avta och de börjar misslyckas och många hundförare blir ställda och undrar vad som gått fel.
Den här boken tar upp de så viktiga begreppen för all hundträning: Drivkraft och motivation. Anders beskriver detaljerat vad de innebär och vilka faktorer som ökar hundens arbetsenergi, drivkraft och hundens motivation, arbetsglädje. Även sådant som är negativt för dem gås igenom.
Förutom avsnitten om drivkraft och motivation kan du läsa om stress och stressfaktorer, inlärningspsykologi och etologi. Det sista kapitlet tar upp förklaringar till varför träningen misslyckas, när det går dåligt.
När du läst denna bok kommer du att kunna analysera din hunds drivkraft och motivation, du kommer att förstå hur du ska träna effektivare och på kortare tid och – om något ändå går fel – vilken orsaken är.

Paketpris: Lexikon i Hundspråk och Drivkraft & Motivation 350:-

Bild OmslagISBN | Beställ Lexikon i Hundspråk
(2004 års utgåva)
Sedan urminnes tider och in i vår nutida civilisation har hunden burit med sig sitt språk. Ursprungligt, orubbligt och som en länk till sin förfader, vargen.
Kan du ”läsa” din hund? Förstår du allt den ”säger”till dig? För du ska veta att din hund talar med dig varje stund, varje dag. Med gester, mimik, ljud, beröring och rörelser. Denna bok är skriven för att hjälpa dig att bättre förstå varje nyans i de budskap din hund förmedlar till dig. Och för att du ska lära dig att själv ”prata hundspråk” – så att din hund lättare förstår dig!
Boken genomsyras dessutom av en äkta kärlek till Hunden, Människans bästa vän; Det är ingen tillfällighet att hundarnas språk inte kallas hund-ilska – utan hund-älska.

Bild OmslagISBN | Beställ Livräddaren på fyra ben -
Brandvarningsträning

Den kunskap som den här lilla boken förmedlar kan rädda livet på dig och din familj – om olyckan skulle slå till mot ditt hem! Här får du nämligen lära dig hur du tränar din hund att varna för brandrök – kort sagt att brandsäkra ditt hem.
Den välkände hundpsykologen Anders Hallgren lär dig genom enkla steg-för-steg-övningar hur du – utan speciella förkunskaper – enkelt och roligt kan träna din hund att larma för rök och brand.
Du behöver inga dyrbara hjälpmedel eller kunskaper i hunddressyr – brandvarnar-färdigheten ”leker” du och din hund fram hemma! På bara 6 - 8 veckor kan du lära din hund att varna, larma och väcka dig om elden kommer lös – och det innan den elektriska brandvarnaren hinner reagera!

Bild OmslagISBN | Beställ Din hund en lydig hund
”Klickerträning” har snabbt blivit ett begrepp inom modern djurinlärningsteknik. Ordet kommer från det lilla ljudredskapet – ”Klickern” – som används under träning av olika djur – från delfiner till hundar. Träningsmetoden kan med fog kallas revolutionerande, då varje hundägare nu lätt kan lära sig att själv träna sin hund till perfekt lydnad!
I denna bok redogör Anders Hallgren för metodens bakgrund, liksom för olika bakomliggande psykiska och fysiologiska orsaker till oönskade beteenden hos hunden.
Men framför allt visar han hur Du på ett både snabbt, effektivt och roligt sätt kan göra Din hund
till en lydig hund!