Senaste titeln på MBF Bokförlag
MBF Bokförlag
Orgnr: 556635-3818
Box 141, 161 26 Bromma
Besöksadress:
Ranhammarsvägen 4
Telefon: 08-25 64 78
Fax: 08-80 85 95
mb.ab@swipnet.se

Förlagschef Torsten Widholm;
torsten.widholm@swipnet.se

Författarnas porträtt är fotograferade av: Veronica Ahlstedt, Jacob Forsell, Tord Lund, Carolina Rexgård, June Sutton, Roger Tillberg och Torsten Widholm.

Fraktkonstnader
Upp till 1 kg = 29 kronor.
1 till 3 kg = 49 kronor.
3 till 5 kg = 79 kronor.
> 5 kg = 75% av Postens pris.


Faktura och inbetalningskort
medföljer försändelsen.


Marknadsföring & försäljning samt Distribution
Beställningar görs hos Bengt eller Peter på Isakson & Parsons Förlagsinfo, tel: 08-624 08 52. Distribution via Förlagssystem AB, tel: 08-657 95 00.